Klub
Archív

Newsletter

Prihláste sa do Lúč-mailing listu, aby ste mohli pravidelne dostávať informácie o programe alebo vyhrať lístky na vybrané akcie.

PODPORA

Spustili sme kampaň.

WWW.KOLOMAZ.SK


 

13 Mar
Utorok 18:00 - 19:30

Trvanie 90 min

Miesto Klub Lúč

Vstupné Voľný

CHOICES: AKO NARÁBAŤ S MOCOU
Klubluc Mnohí si moc spájame najmä s politikou a vyvoláva v nás negatívne asociácie. Všetci sa však ocitáme v situáciách, v ktorých máme oproti druhým lepšiu východiskovú pozíciu – formálne postavenie, skúsenosti, intelekt či talent. Vedomé a správne narábanie s mocou je preto dôležité nielen pre politikov, ale aj pre rodičov, manažérov, lekárov, pre nás všetkých. Prečo mu venujeme tak málo pozornosti? Kde a ako môžeme túto kompetenciu získať a rozvíjať?
So Sylviou Ondrisovou, psychoterapeutkou, lektorkou a koučkou, Róbertom Bezákom, bývalým arcibiskupom Trnavskej arcidiecézy, dnes učiteľom etiky a náboženstva na Bilingválnom gymnáziu C. S. Lewisa v Bratislave, a Ondrejom Székelym, učiteľom informatiky, etiky a náboženstva z toho istého gymnázia sa budeme rozprávať o otázkach: K čomu môže viesť nevedomé používanie moci? Ako ovplyvňujú naše hodnoty, motivácia a identita to, ako s mocou narábame? Prečo ju niekedy zneužívame? Môže byť vyhýbanie sa použitiu moci chybou? Ako nájdeme optimálnu synergiu formálnej moci a osobnej sily? Ako môžu rodičia, pedagógovia, manažéri získať prirodzený rešpekt? Mali by sme sa charakterovému vzdelávaniu venovať viac aj v školách? Ako taký program úspešne uviesť do praxe?
Vstup na podujatie je voľný, odporúčame však vopred sa zaregistrovať na www.choices.sk. Rezervovaný lístok si môžete vyzdvihnúť v Klube Lúč pred podujatím do 17:50. Po tomto čase registrácia stráca platnosť a do zaplnenia kapacity umožníme vstup aj nezaregistrovaným záujemcom.