Klub
Archív

Newsletter

Prihláste sa do Lúč-mailing listu, aby ste mohli pravidelne dostávať informácie o programe alebo vyhrať lístky na vybrané akcie.

PODPORA

Spustili sme kampaň.

WWW.KOLOMAZ.SK


 

26 Mar
Pondelok 19:00 - 20:30

Trvanie 90 min

Miesto Klub Lúč

Vstupné € 3 / na mieste

Európsky akcionizmus a Christoph Schlingensief: Ausländer raus!
365_Auslanderraus Prednáška umožní pohľad na európske akčné umenie od 60. rokov minulého storočia až po súčasnosť, pričom hlavným predmetom budú sociálne aspekty afenomén telesnosti jednotlivých prístupov. Od viedenského akcionizmu, ktorý nemal v programe len útoky na rigidný katolicizmus, ale taktiež odpor voči vtedajšej militantnej reštaurácii Rakúska, cez performancie Mariny Abramovič & Ulay, v ktorých sa do popredia dostáva telesnosť a vzťah dvoch tiel, sa oblúkom vrátime do Viedne na začiatku milénia, kde došlo od 2. sv. vojny k politickej bezprecedentnej udalosti: voľby vyhrala ultra-pravicová FPÖ a nemecký akcionista Christoph Schlingensief na to zareagoval svojou mediálnou inštaláciou Ausländer raus – Please love Austria (Cudzinci von – Prosím, milujte Rakúsko). Schlingensief nainštaloval vedľa viedenskej opery kontajner, v ktorom boli umiestnení reálni žiadatelia o azyl. Títo skutoční emigranti boli počas 7 dní non-stop sledovaní kamerovým systémom, ktorý nahrával ich azylový život v tomto odkladovom sklade a vysielal ho online na webovej stránke, čím sa z celého problému stala akási cynicko-nihilistická reality show á la big brother. Každý, kto navštívil tento web, mohol denne online hlasovať za dvoch žiadateľov o azyl, ktorí majú byť vyhostení z krajiny. Kontajner bol oblepený skutočnými predvolebnými plagátmi FPÖ, ktoré boli „vyšperkované“ xenofóbnymi arasistickými heslami. Schlingensiefovi sa podarilo vytvoriť výnimočné navrstvenie úrovní, na ktoré by bolo vhodné denne poukazovať. Neznesiteľné kríženie technológie dohľadu so sociálnymi skutočnosťami explicitne poukázalo na problémy, s ktorými sa budeme konfrontovať. Súčasťou prednášky sú taktiež úryvky z dokumentu o Schlingensiefovej akcii vo Viedni so slovenskými titulkami.
Robo Švarc (Bratislava, 1983) slovenský maliar, grafik, performer a teoretik umenia. Absolvent Düsseldorfskej umeleckej akadémie (Andreas Schulze Klasse) v posledných rokoch rozbieha koncept Lecture Art. Základnou myšlienkou tohto projektu je rozpútať kultúrny dialóg nielen medzi umelcami, ale medzi všetkými, ktorým aktuálny kultúrny a sociálny stav spoločnosti nie je ľahostajný, a ktorých znepokojujú ataky na základné ľudské práva, na ľudskú dôstojnosť a na slobodu. Súčasťou projektu Lecture Art sú pravideľné prednášky o umení, ktorých cieľom je širokej verejnosti podať úvahy o zmysle a problematike umenia v kontexte súčasnej situácie živým a bezprostredným spôsobom z pohľadu aktívneho výtvarníka. Prednášky sú doprevádzané premietaním obrazov a videí.