Klub
Archív

Newsletter

Prihláste sa do Lúč-mailing listu, aby ste mohli pravidelne dostávať informácie o programe alebo vyhrať lístky na vybrané akcie.

PODPORA

Spustili sme kampaň.

WWW.KOLOMAZ.SK


 

20 Dec
Streda 19:00 - 20:30

Trvanie 90 min

Miesto Klub Lúč

Vstupné € 3 / rezervácie € 3 / na mieste

ENTARTETE KUNST - ZVRHLÉ UMENIE
365_EK Prednáška o najrozsiahlejšej a najdrastickejšej ideologickej cenzúre umenia v dejinách. Avantgardné umenie v nacistickom Nemecku bolo nielen cenzúrované, ale súčasne ničené aj predávané na aukciách vo Švajčiarsku. Akými ideologickými technikami boli stigmatizované zvrhlé umenie, zvrhlá hudba, zvrhlý film a prečo sa vlastne avantgarda dostala do konfliktu s fašistickým režimom? Ako vyzeralo na druhej strane umenie árijské – umenie vhodné pre vnímanie čistých germánov? Dve výstavy v Mníchove v roku 1937 postavili proti sebe umenie zvrhlé a umenie árijské, ktoré z nich obstálo? Vieme vôbec, že v historickom kontexte prvou umeleckou skupinou, ktorá sa so svojím manifestom postavila za umelcov v Nemecku, bola egyptská surrealistická skupina Art et Liberté? Káhira bola totiž v tej dobe útočiskom pre mnohých emigrantov, ktorých chŕlila fašistická Európa. Aké boli osudy európskych emigrantov – umelcov, vedcov, intelektuálov –, ktorí museli opustiť Európu? Čo znamenajú tieto pojmy – migranti, emigranti, exilanti – ako s nimi dnes zaobchádzame, a ako ich vnímali vtedajší avantgardní umelci?
Robo Švarc (Bratislava, 1983) slovenský maliar, grafik, performer a teoretik umenia. Absolvent Düsseldorfskej umeleckej akadémie (Andreas Schulze Klasse) v posledných rokoch rozbieha koncept Lecture Art. Základnou myšlienkou tohto projektu je rozpútať kultúrny dialóg nielen medzi umelcami, ale medzi všetkými, ktorým aktuálny kultúrny a sociálny stav spoločnosti nie je ľahostajný, a ktorých znepokojujú ataky na základné ľudské práva, na ľudskú dôstojnosť a na slobodu. Súčasťou projektu Lecture Art sú pravidelné prednášky o umení, ktorých cieľom je širokej verejnosti podať úvahy o zmysle a problematike umenia v kontexte súčasnej situácie živým a bezprostredným spôsobom z pohľadu aktívneho výtvarníka. Prednášky sú doprevádzané premietaním obrazov a videí.