Divadlo
Archív

Newsletter

Prihláste sa do Lúč-mailing listu, aby ste mohli pravidelne dostávať informácie o programe alebo vyhrať lístky na vybrané akcie.

PODPORA

Spustili sme kampaň.

WWW.KOLOMAZ.SK


 

11 Feb
Nedeľa 16:00 - 17:00

Trvanie 60 min

Miesto Prvá komorná divadelná scéna

Vstupné € 3 / rezervácie € 4 / na mieste

DETSKÝ DIVADELNÝ KLUB: ÚTEK
365_utek Rezervácie vstupenie budú dostupné do 13:00 h. Ďakujeme za pochopenie.
Najnovšia kniha Mareka Vadasa "Útek" je správou o fantastickej ceste malého chlapca a jeho psa Alana naprieč mestami, krajinami a kontinentmi, na ktorých sa hrdinovia príbehu stretávajú s priateľstvom i odmietaním. Obyvatelia miest sú zosobnením vlastností, ktoré vedú k predsudkom, k odmietaniu a k pohodlnému ospravedlneniu svojho nezáujmu o osudy iného človeka.
Niekoľko úryvkov z knihy predvedie v scénickom čítaní bábkoherec Lukáš Tandara s využitím dostupných hereckých, hudobných či zvukových javiskových prostriedkov. Inscenované čítanie plné afrických perkusii a rôznych druhov bábok je zamyslením sa nad dôležitosťou vzťahu otca a syna, kladie otázky prečo sa ľudia dostávajú do ohrozenia života alebo krízových situácii, kedy strácajú svoj domov, rodinu či priateľov, a sú odkázaní na pomoc druhých.